Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Melkwegsingel 10 Zwijndrecht

13

jun

2018

Melkwegsingel 10
3331 TG Zwijndrecht

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 juni 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 29 mei 2018 om 23:59.

Object

I. a. de woning met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3331 TG Zwijndrecht, Melkwegsingel 10, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht sectie B nummer 4930, groot vier aren (4a) dertien centiare (13ca);
b. een perceel grond gelegen nabij de woning Melkwegsingel 10 te Zwijndrecht, plaatselijk bekend Melkwegsingel (ongenummerd) te Zwijndrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie B nummer 6087, groot drieëndertig centiaren (33ca);
hierna te noemen "Kavel II";

II. c. een perceel grond gelegen nabij de woning Melkwegsingel 10 te Zwijndrecht, plaatselijk bekend Melkwegsingel (ongenummerd) te Zwijndrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie B nummer 6402, groot één centiare (1ca);
hierna te noemen "Kavel I";

III de massa van Kavel I en Kavel II.

Veiling in kavels

Kavel I: het Registergoed II;
Kavel II: het Registergoed I; en
Kavel II (massa): het Registergoed, alleen bij afslag.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens A. gemeente Zwijndrecht sectie B nummer 4930, groot vier aren (4a) dertien centiare (13ca); b. gemeente Zwijndrecht, sectie B nummer 6087, groot drieëndertig centiaren (33ca); c. gemeente Zwijndrecht, sectie B nummer 6402, groot één centiare (1ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 juni 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Kavel I: het Registergoed II;
Kavel II: het Registergoed I; en
Kavel III (massa): het Registergoed, alleen bij afslag.

De gebruikssituatie van de Registergoederen is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 juli 2018.

Foto's
Downloads
energielabel.pdf pdf-document
bagviewer.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_Zwijndrecht_B_4930_04-04-2018_10-25-15.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht Melkwegsingel 10 te Zwijndrecht kavel I.pdf pdf-document
kostenoverzicht Melkwegsingel 10 te Zwijndrecht kavel II.pdf pdf-document
kostenoverzicht Melkwegsingel 10 te Zwijndrecht massa).pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.